Tiller Idrettslag
Postboks 353 Tiller
7477 Trondheim

Dagens dato: 29/02-24
 
1 2 3
Årsmøte Tiller IL
Fra Magnar, 28.02.2016 20:18

Innkalling til årsmøte i Tiller Idrettslag

Tid: Onsdag 30. mars 2016 kl 19:00
Sted: Tiller videregående skole

Saksliste:
1) Godkjenne de stemmeberettigede.
2) Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
3) Velge dirigent, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
4) Behandle styrets årsberetning for 2015.
5) Behandle idrettslagets regnskap.
6) Behandle forslag og saker.
   a) Lovendring Tiller Idrettslag.
   b) Oppdatering av lov for Tiller Idrettslag.
   c) Avtale med Rødde Fotballklubb.
   d) Spørsmål/saker fra Marius Larsen.
7) Fastsette medlemskontingent for 2017.
8) Vedta idrettslagets budsjett.
9) Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
10) Valg.

Saksdokumenter (PDF)

Tiller, 23.03.2016
Styret i Tiller ILEkstraordinært årsmøte Tiller IL
Fra Magnar, 22.11.2015 23:06

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Tiller Idrettslag

Tid: Søndag 6. desember 2015 kl 19:00
Sted: Tiller videregående skole

Saker:
1) Godkjenne de stemmeberettigede.
2) Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
3) Velge dirigent, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
4) Behandle styrets årsberetning og årsregnskap for 2014.
5) Lovendring - endring av § 15 ,1 ledd.

Saksdokumenter (PDF)

Tiller, 22.11.2015
Styret i Tiller ILÅrsmøte Tiller IL - Saksliste
Fra Magnar, 10.11.2015 22:57

Innkalling til årsmøte i Tiller Idrettslag

Tid: Tirsdag 17. november 2015 kl 19:00
Sted: Tiller videregående skole

Saksliste:
1) Godkjenne de stemmeberettigede.
2) Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
3) Velge dirigent, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
4) Behandle styrets årsberetning for 2014.
5) Behandle idrettslagets regnskap.
6) Behandle forslag og saker.
   a) Endring i lov for Tiller Idrettslag.
   b) Økonomi og håndtering av kasse ifbm arrangementer.
   c) Tiller Futsal.
7) Fastsette medlemskontingent for 2016.
8) Vedta idrettslagets budsjett.
9) Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
10) Valg.

Saksdokumenter (PDF)

Tiller, 10.11.2015
Styret i Tiller IL1 2 3

Årsmøte Tiller IL posted by Magnar on 13-10-2015 11:30

Innkalling til årsmøte i Tiller Idrettslag

Tid: Tirsdag 17. november 2015 kl 19:00


Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 3. november 2015,
til Tiller Idrettslag, Postboks 353, 7477 Trondheim eller post@tiller.idrett.no


Tiller 13.10.2015
Styret i Tiller ILÅrsmøte Tiller IL - Saksgrunnlag posted by Magnar on 01-06-2014 08:30

Innkalling til årsmøte i Tiller Idrettslag

Tirsdag 3. juni 2014 kl 19:00
Tiller videregående skole


Saksliste med saksdokumenter (PDF)
(korrigert 01.06 kl. 15:00)


Tiller 01.06.2014
Styret i Tiller ILGrasrotandelen posted by Magnar on 12-02-2009 20:42Fra 1. mars kan du støtte Tiller IL uten at det koster deg noe som helst!

Les mer om Grasrotandelen herPolitiattest posted by Magnar on 17-11-2008 12:43

VIKTIG

Fra 1. januar 2009 kreves det politiattest fra alle i Tiller IL som utfører oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige (barn under 18 år).

Mer infoÆresmedlemmer posted by Ragnhild on 16-06-2006 00:06

Magnar Granhaug og Lillian Engen er utnevnt til æresmedlemmer i Tiller IL. Vi gratulerer og retter en stor takk til begge for mangeårig innsats for Tiller IL!