Tiller Idrettslag
Postboks 353 Tiller
7477 Trondheim

Dagens dato: 29/02-24
 
1 2 3
Årsmøte Tiller IL 2020
Fra Magnar, 24.02.2020 20:53

Opprinnelig innkalling til årsmøte i Tiller Idrettslag
kunngjort 24. februar

 

Saksliste:
 1) Godkjenne de stemmeberettigede.
 2) Velge dirigent.
 3) Velge protokollfører.
 4) Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
 5) Godkjenne innkallingen.
 6) Godkjenne sakslisten.
 7) Godkjenne forretningsorden.
 8) Behandle idrettslagets årsberetning for 2019.
 9) Behandle idrettslagets regnskap for 2019, styrets økonomiske beretning og revisors beretning.
10) Behandle forslag og saker.
11) Fastsette medlemskontingent for 2021.
12) Vedta idrettslagets budsjett for 2020.
13) Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
14) Valg.
15) Engasjere revisor til å revidere idrettslagets reknskap.

Saker som ønskes behandlet må sendes til styret (e-post til post@tiller.idrett.no) senest 10. mars.

Tiller, 24.02.2020
Styret i Tiller ILFortsettende årsmøte Tiller IL
Fra Magnar, 21.06.2019 23:47

Innkalling til fortsettende årsmøte i Tiller Idrettslag

Tid: Onsdag 26. juni 2019 kl. 19:00
Sted: Quality hotell

Årsmøtet som ble avholdt 10. april ble ikke formelt hevet. Punkt 10 på sakslista (Valg) ble ikke fullstendig gjennomført da det manglet kandidater til flere sentrale og lovpålagte verv.

Det innkalles derfor til fortsettende årsmøte for å gjennomføre gjenstående valg og formelt heve årsmøtet.

Tiller, 21.06.2019
Styret i Tiller ILNytt årsmøte Tiller IL
Fra Magnar, 04.04.2019 22:19

Innkalling til nytt årsmøte i Tiller Idrettslag

Tid: Onsdag 10. april 2019 kl. 19:00
Sted: Tiller vgs

På grunn av for lavt oppmøte på årsmøtet 26. mars innkalles det til nytt årsmøte.

Saksliste og sakspapirer: Se opprinnelig innkalling.

Tiller, 04.04.2019
Styret i Tiller ILÅrsmøte Tiller IL
Fra Magnar, 19.03.2019 22:30

Innkalling til årsmøte i Tiller Idrettslag

Tid: Tirsdag 26. mars 2019 kl. 19:00
Sted: Tiller vgs

Saksliste:
1) Godkjenne de stemmeberettigede.
2) Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
3) Velge dirigent, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
4) Behandle styrets årsberetning for 2018.
5) Behandle idrettslagets regnskap.
6) Behandle forslag og saker.
7) Fastsette medlemskontingent for 2020.
8) Vedta idrettslagets budsjett.
9) Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
10) Valg.

Saker som ønskes behandlet må sendes til styret (e-post til post@tiller.idrett.no) senest 12. mars.

Saksdokumenter (PDF) [oppdatert 25.03]

Tiller, 24.02.2019
Styret i Tiller ILLedige verv i Tiller IL
Fra Terje, 14.03.2019 23:46

 

Har du lyst til å bidra i Tiller IL?

Tiller IL er et stort idrettslag med ca. 950 medlemmer. Idrettslaget drives av mange flinke frivillige, men mange av de som har vært bidragsytere i mange år, ønsker nå å tre til side for å slippe til nye krefter.

Derfor ønsker Tiller IL å komme i kontakt med DEG, ung eller gammel, som har lyst til å være med på å videreutvikle Tiller IL.

Har du lyst til å bidra eller har spørsmål til Tiller IL, ta kontakt via mail:

post@tiller.idrett.no

Følgende verv vil være på valg ved årsmøtet:

Hovedstyret Tiller IL:

 • Leder
 • Nestleder
 • Kasserer
 • Sekretær
 • Styremedlem
 • Varamedlem

Fotball:

 • Leder
 • Kasserer
 • Styremedlem

Håndball: 

 • Leder

Ishockey:

 • Styremedlem

Valgkomite:

 • Leder
 • Nestleder
 • Medlem
 • Varamedlem

Kontrollkomite:

 • Medlem 1:
 • Medlem 2:

I tillegg trengs det folk til anleggskomite(Tiller IL)Flügger andelen
Fra Magnar, 26.07.2018 15:45


Nå får du rabatt, og samtidig støtter du Tiller IL, når du handler på Flügger farve!

Det eneste du trenger å gjøre er å oppgi at du er medlem av Tiller IL.
Du får 20% rabatt, og Tiller IL får 5% av beløpet du handler for.

Her kan du lese mer om Flügger andelen.NY - Innkalling
Fra Terje, 14.03.2018 10:27

Innkalling til årsmøte i Tiller Idrettslag

Tid: Torsdag 12. april 2018 kl 19:00
Sted: Tiller V.G. Skole

Saksliste:
1) Godkjenne de stemmeberettigede.
2) Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
3) Velge dirigent, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
4) Behandle styrets årsberetning for 2017.
5) Behandle idrettslagets regnskap.
6) Behandle forslag og saker.
7) Fastsette medlemskontingent for 2019.
8) Vedta idrettslagets budsjett.
9) Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
10) Valg.

Saker som ønskes behandlet må sendes til styret (e-post til post@tiller.idrett.no) senest 28. mars.

Saksdokumenter (PDF)

Tiller, 14.03.2018
Styret i Tiller ILUtsettelse
Fra Terje, 14.03.2018 10:19

 

Årsmøtet i Tiller iL, planlagt 22.mars, utsettes da Hovedstyret trenger mer tid på å behandle innkomne saker.

Info om nytt Årsmøte, se eget innlegg på vår hjemmeside.

 Årsmøte Tiller IL
Fra Magnar, 22.03.2017 23:58

Innkalling til årsmøte i Tiller Idrettslag

Tid: Onsdag 29. mars 2017 kl 19:00
Sted: Tiller videregående skole

Saksliste:
1) Godkjenne de stemmeberettigede.
2) Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
3) Velge dirigent, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
4) Behandle styrets årsberetning for 2016.
5) Behandle idrettslagets regnskap.
6) Behandle forslag og saker.
7) Fastsette medlemskontingent for 2018.
8) Vedta idrettslagets budsjett.
9) Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
10) Valg.

Saksdokumenter (PDF) [oppdatert 27.03 kl. 23:00]

Tiller, 22.03.2017
Styret i Tiller ILEkstraordinært årsmøte Tiller IL
Fra Magnar, 30.04.2016 23:55

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Tiller Idrettslag

Tid: Tirsdag 24. mai 2016 kl 19:00
Sted: Tonstad skole

Tiller idrettslag innkaller med dette til ekstraordinært årsmøte iht. lovens § 5, 2 ledd, jf. 1. ledd.

§ 5 Kjønnsfordeling
(1) Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at ved valg/oppnevning av mer enn tre personer, skal det velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.

(2) Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret innen én måned etter årsmøtet sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte der nytt valg foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt styre, komité mv. er valgt/oppnevnt.

Saksliste
1) Godkjenne de stemmeberettigede.
2) Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden
3) Velge dirigent, referent, og 2 medlemmer til å underskrive protokollen
4) Valg

Tiller idrettslag hadde ordinært årsmøte 30. mars 2016. Flere av valgte styrer oppfyller ikke kravene i lagets lov § 5, 1 ledd. I tillegg er det flere verv i laget som ikke er besatt. Det innkalles av den grunn til ekstraordinært årsmøte med valg.

Valg gjelder for:
Arbeidsutvalget; Sekretær og kasserer.
Håndball. Nestleder
Ishockey. Styremedlemmer. Særgruppa har ingen styremedlemmer.
Skyting. To styremedlemmer.
Fotball. Nytt styre. Valgt styre på årsmøte 30. mars består kun av menn.
Trim. Nytt styre. Valgt styre på årsmøte 30. mars består kun av kvinner.
Kontrollkomite. Komiteen har ingen medlemmer.
Valgkomite. Komiteen skal ha tre medlemmer inkl. leder og et varamedlem.

Saksdokumenter (PDF)

Tiller, 30.04.2016
Styret i Tiller IL1 2 3

Årsmøte Tiller IL posted by Magnar on 13-10-2015 11:30

Innkalling til årsmøte i Tiller Idrettslag

Tid: Tirsdag 17. november 2015 kl 19:00


Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 3. november 2015,
til Tiller Idrettslag, Postboks 353, 7477 Trondheim eller post@tiller.idrett.no


Tiller 13.10.2015
Styret i Tiller ILÅrsmøte Tiller IL - Saksgrunnlag posted by Magnar on 01-06-2014 08:30

Innkalling til årsmøte i Tiller Idrettslag

Tirsdag 3. juni 2014 kl 19:00
Tiller videregående skole


Saksliste med saksdokumenter (PDF)
(korrigert 01.06 kl. 15:00)


Tiller 01.06.2014
Styret i Tiller ILGrasrotandelen posted by Magnar on 12-02-2009 20:42Fra 1. mars kan du støtte Tiller IL uten at det koster deg noe som helst!

Les mer om Grasrotandelen herPolitiattest posted by Magnar on 17-11-2008 12:43

VIKTIG

Fra 1. januar 2009 kreves det politiattest fra alle i Tiller IL som utfører oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige (barn under 18 år).

Mer infoÆresmedlemmer posted by Ragnhild on 16-06-2006 00:06

Magnar Granhaug og Lillian Engen er utnevnt til æresmedlemmer i Tiller IL. Vi gratulerer og retter en stor takk til begge for mangeårig innsats for Tiller IL!