Tiller Idrettslag
Postboks 353 Tiller
7477 Trondheim

Dagens dato: 23/02-24
 
1 2 3
Årsmøte Tiller IL 2024
Fra Magnar, 19.02.2024 15:36

Innkalling til årsmøte i Tiller IL

Tid: Onsdag 20. mars 2024 kl. 18:30
Sted: Tiller vgs

Saksliste:
 1) Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene.
 2) Velge dirigent.
 3) Velge protokollfører.
 4) Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
 5) Godkjenne forretningsorden.
 6) Godkjenne innkallingen.
 7) Godkjenne sakslisten.
 8) Behandle idrettslagets årsberetning for 2023.
 9) Behandle idrettslagets regnskap for 2023, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning.
10) Behandle saker som fremgår av godkjent saksliste.
11) Fastsette medlemskontingent for 2025.
12) Vedta idrettslagets budsjett for 2024.
13) Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
14) Valg.
15) Engasjere revisor til å revidere idrettslagets reknskap.

Saker som ønskes behandlet må sendes til styret (e-post til post@tiller.idrett.no) senest 6. mars.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Tiller IL i minst én måned, fylle minst 15 år i 2024, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Tiller IL. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøtet samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Tiller ILs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styret kontaktes på e-post post@tiller.idrett.no


Med vennlig hilsen
Styret  i Tiller IL

Publisert 19.02.2024Saksdokumenter til årsmøtet 2023
Fra Magnar, 20.03.2023 22:24

Saksdokumenter til årsmøtet 27. mars 2023 (PDF)

Oppdatert 27. mars med revisors beretning.

Det vil ikke bli detaljert gjennomgang av alle dokumenter på årsmøtet. Deltakere bør derfor gjøre seg kjent med innholdet på forhånd.


Tiller, 20.03.2023
Styret i Tiller ILÅrsmøte Tiller IL 2023
Fra Magnar, 26.02.2023 17:11

Innkalling til årsmøte i Tiller IL

Tid: Mandag 27. mars 2023 kl. 19:00
Sted: Tiller vgs

Saksliste:
 1) Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene.
 2) Velge dirigent.
 3) Velge protokollfører.
 4) Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
 5) Godkjenne forretningsorden.
 6) Godkjenne innkallingen.
 7) Godkjenne sakslisten.
 8) Behandle idrettslagets årsberetning for 2022.
 9) Behandle idrettslagets regnskap for 2022, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning.
10) Behandle saker som fremgår av godkjent saksliste.
11) Fastsette medlemskontingent for 2024.
12) Vedta idrettslagets budsjett for 2023.
13) Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
14) Valg.
15) Engasjere revisor til å revidere idrettslagets reknskap.

Saker som ønskes behandlet må sendes til styret (e-post til post@tiller.idrett.no) senest 13. mars.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Tiller IL i minst én måned, fylle minst 15 år i 2023, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Tiller IL. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøtet samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Tiller ILs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styret kontaktes på e-post post@tiller.idrett.no


Med vennlig hilsen
Styret  i Tiller IL

Publisert 26.02.2023Ekstraordinært årsmøte Tiller IL
Fra Magnar, 01.04.2022 14:02

Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Tid: Torsdag 21. april 2022 kl 19:00
Sted: Kantina på KVT

På grunn av at det ikke møtte opp tilstrekkelig antall medlemmer til å få gjennomført oppsatt årsmøte 29.mars, innkaller vi nå til ekstraordinært årsmøte i idrettslaget. På dette ekstraordinære årsmøtet er det ingen krav til minimum antall deltakere, men vi håper at flest mulig tar seg tid til å bli med på dette viktige møtet for idrettslaget vårt.

Saksliste og sakspapirer er publisert tidligere.

Med vennlig hilsen
Styret i Tiller IL

 Saksdokumenter til årsmøtet 2022
Fra Magnar, 22.03.2022 11:16

Saksdokumenter til årsmøtet 29. mars 2022 (PDF)

Det vil ikke bli detaljert gjennomgang av alle dokumenter på årsmøtet. Deltakere bør derfor gjøre seg kjent med innholdet på forhånd.


Tiller, 22.03.2022
Styret i Tiller ILÅrsmøte Tiller IL 2022
Fra Magnar, 28.02.2022 10:29

Innkalling til årsmøte i Tiller IL

Tid: Tirsdag 29. mars 2022 kl. 19:00
Sted: Quality Hotel Panorama

Saksliste:
 1) Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene.
 2) Velge dirigent.
 3) Velge protokollfører.
 4) Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
 5) Godkjenne forretningsorden.
 6) Godkjenne innkallingen.
 7) Godkjenne sakslisten.
 8) Behandle idrettslagets årsberetning for 2021.
 9) Behandle idrettslagets regnskap for 2021, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning.
10) Behandle saker som fremgår av godkjent saksliste.
11) Fastsette medlemskontingent for 2023.
12) Vedta idrettslagets budsjett for 2022.
13) Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
14) Valg.
15) Engasjere revisor til å revidere idrettslagets reknskap.

Saker som ønskes behandlet må sendes til styret (e-post til post@tiller.idrett.no) senest 15. mars.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Tiller IL i minst én måned, fylle minst 15 år i 2022, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Tiller IL. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøtet samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Tiller ILs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styret kontaktes på e-post post@tiller.idrett.no


Med vennlig hilsen
Styret  i Tiller IL

Publisert 28.02.2022Saksdokumenter til årsmøtet 2021
Fra Magnar, 17.03.2021 21:30

Saksdokumenter til årsmøtet 24. mars 2021 (PDF)

Det vil ikke bli detaljert gjennomgang av alle dokumenter på årsmøtet. Det forventes derfor at deltakere har lest gjennom dokumentene på forhånd.

Husk påmeldingsfrist 24. mars kl. 18:00 (https://app.rubic.no/Public/Events/1635)

NB! Ved påmelding vil det stå '(navnet ditt) er ikke medlem'. Dette skyldes en feil i  Rubic, og du vil likevel bli påmeldt når du klikker på 'Meld på (navnet ditt)'.
De som eventuelt har utestående medlemskontingent vil bli kontaktet.


Tiller, 17.03.2021
Styret i Tiller ILÅrsmøte Tiller IL 2021
Fra Magnar, 24.02.2021 22:00

Innkalling til digitalt årsmøte i Tiller IL

Tid: Onsdag 24. mars 2021 kl. 20:00

Saksliste:
 1) Godkjenne de stemmeberettigede.
 2) Velge dirigent.
 3) Velge protokollfører.
 4) Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
 5) Godkjenne innkallingen.
 6) Godkjenne sakslisten.
 7) Godkjenne forretningsorden.
 8) Behandle idrettslagets årsberetning for 2020.
 9) Behandle idrettslagets regnskap for 2020, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning.
10) Behandle forslag og saker.
11) Fastsette medlemskontingent for 2022.
12) Vedta idrettslagets budsjett for 2021.
13) Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
14) Valg.
15) Engasjere revisor til å revidere idrettslagets reknskap.

Saker som ønskes behandlet må sendes til styret (e-post til post@tiller.idrett.no) senest 10. mars.

Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet også i år skal avholdes digitalt ved bruk av Teams.

Alle som ønsker å delta må registrere seg på forhånd via Rubic på web (https://app.rubic.no/Public/Events/1635) eller app (Rubic LagetMitt) slik at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet.

Frist for registrering/påmelding: 24. mars kl. 18:00

NB! Ved påmelding vil det stå '(navnet ditt) er ikke medlem'. Dette skyldes en feil i  Rubic, og du vil likevel bli påmeldt når du klikker på 'Meld på (navnet ditt)'.
De som eventuelt har utestående medlemskontingent vil bli kontaktet.

Lenke til møtet vil bli sendt påmeldte deltakere på e-post.

For nærmere informasjon om digitale årsmøter, se NIFs side om digitale årsmøter her.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet på hjemmesiden til Tiller IL og som vedlegg i møteinnkallingen til det digitale årsmøtet.


Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post før årsmøtet (post@tiller.idrett.no). Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Tiller IL i minst én måned, fylle minst 15 år i 2021, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Tiller IL. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøtet samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Tiller ILs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styret kontaktes på e-post post@tiller.idrett.no


Med vennlig hilsen
Styret  i Tiller IL

Publisert 24.02.2021Saksdokumenter til årsmøtet 2020
Fra Magnar, 12.05.2020 22:33

Saksdokumenter til årsmøtet 19. mai (PDF)

Det vil ikke bli detaljert gjennomgang av alle dokumenter på årsmøtet. Det forventes derfor at deltakere har lest gjennom dokumentene på forhånd.

Tiller, 12.05.2020
Styret i Tiller ILDigitalt årsmøte Tiller IL 2020
Fra Magnar, 05.05.2020 21:54

Til medlemmene i Tiller IL

Innkalling til digitalt årsmøte i Tiller Idrettslag

Tirsdag 19. mai kl. 19:00


Styret innkaller herved til årsmøte i Tiller IL.

Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt ved bruk av Teams. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020.
 
Alle som ønsker å delta bes om å registrere seg innen 19.mai klokka 16:00 her: https://forms.gle/g32nr1MeACw2ThDr7. Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi ved behov kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet.
 
Lenke til møtet vil bli sendt påmeldte medlemmer på epost.
 
For nærmere informasjon om digitale årsmøter, se NIFs side om digitale årsmøter her.
 
Vi kalte inn til årsmøte med fysisk oppmøte i mars, dette møtet ble på grunn av koronasituasjonen utsatt og er nå erstattet av dette digitale møtet. Saker som er ønsket behandlet på årsmøtet er meldt inn i henhold til fristene for det opprinnelig oppsatte møtet.
 
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet på hjemmesiden til Tiller IL og som vedlegg i møteinnkallingen til det digitale årsmøtet.
 
Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post før årsmøtet (). Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.
 
For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Tiller IL i minst én måned, fylle minst 15 år i 2020, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Tiller IL. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.
 
For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Tiller ILs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styret kontaktes på epost .
 
Velkommen til årsmøte!
 
Med vennlig hilsen
Styret  i Tiller IL


1 2 3

Årsmøte Tiller IL posted by Magnar on 13-10-2015 11:30

Innkalling til årsmøte i Tiller Idrettslag

Tid: Tirsdag 17. november 2015 kl 19:00


Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 3. november 2015,
til Tiller Idrettslag, Postboks 353, 7477 Trondheim eller post@tiller.idrett.no


Tiller 13.10.2015
Styret i Tiller ILÅrsmøte Tiller IL - Saksgrunnlag posted by Magnar on 01-06-2014 08:30

Innkalling til årsmøte i Tiller Idrettslag

Tirsdag 3. juni 2014 kl 19:00
Tiller videregående skole


Saksliste med saksdokumenter (PDF)
(korrigert 01.06 kl. 15:00)


Tiller 01.06.2014
Styret i Tiller ILGrasrotandelen posted by Magnar on 12-02-2009 20:42Fra 1. mars kan du støtte Tiller IL uten at det koster deg noe som helst!

Les mer om Grasrotandelen herPolitiattest posted by Magnar on 17-11-2008 12:43

VIKTIG

Fra 1. januar 2009 kreves det politiattest fra alle i Tiller IL som utfører oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige (barn under 18 år).

Mer infoÆresmedlemmer posted by Ragnhild on 16-06-2006 00:06

Magnar Granhaug og Lillian Engen er utnevnt til æresmedlemmer i Tiller IL. Vi gratulerer og retter en stor takk til begge for mangeårig innsats for Tiller IL!