Tiller Idrettslag
Postboks 353 Tiller
7477 Trondheim

Dagens dato: 22/02-18
 
Ledige verv - Tiller idrettslag trenger din hjelp!
Fra Terje, 19.02.2018 22:53

Har du lyst til å bidra i Tiller IL?

Tiller IL er et stort idrettslag med ca. 950 medlemmer. Idrettslaget drives av mange flinke frivillige, men hvert år trengs påfyll av nye frivillige ildsjeler.

Dessverre har Tiller IL havnet i en situasjon hvor man før årsmøtet og valg i medio mars, er uten en fungerende valgkomite. Derfor trenger Tiller IL hjelp til å vekke liv i «Tiller-dyret», hjelp til å få flere folk til å engasjere seg i driften av vårt flotte idrettslag og tilhørende særgrupper (ski, fotball, håndball, skyting, ishockey og trimgruppe).

Tiller IL ønsker å komme i kontakt med DEG, ung eller gammel, som har lyst til å være med på å videreutvikle Tiller IL.

- Kanskje du brenner for andre aktiviteter enn det som Tiller IL tilbyr i dag?

Har du lyst til å bidra eller har spørsmål til Tiller IL, ta kontakt via mail:

post@tiller.idrett.no

Følgende verv vil være på valg ved årsmøtet i mars:

Hovedstyret Tiller IL:

 • Leder
 • Sekretær
 • Styremedlem
 • Varamedlem

Fotball:

 • 2 styremedlemmer
 • 1 økonomiansvarlig

Håndball: 

 • Nestleder / Sportsligleder
 • 2 styremedlemmer

Ski:

 •  Leder
 • 1-2 styremedlemmer

Ishockey:

 • Alle verv

Trimgruppen:

 • Eventuelle ledige verv er ikke klart pr. dd.

Valgkomite:

 • Leder
 • Nestleder
 • Medlem
 • Varamedlem

Kontrollkomite:

 • Medlem 1:
 • Medlem 2:

I tillegg trengs det folk til anleggskomite(Tiller IL)

 

 Idrettsskolen trenger din hjelp.
Fra Terje, 03.12.2017 16:43

                         

Hei kjære forelder med barn i alderen 4-9 år!

Idrettsskolen, som all annen aktivitet i regi av Tiller IL, er avhengig av DEG som forelder til å holde hjulene i gang. Av ulike årsaker så har styret i Idrettsskolen i høst ligget brakk, og dermed har det ikke vært noe treningstilbud til de minste barna på Tiller, noe som bare er å beklage. - For å få startet opp dette aktivitetstilbudet i igjen, trenger barna og Idrettsskolen DIN hjelp snarest! 

Tiller IL ønsker å samle deg/dere som kan tenke dere å bidra til et informasjonsmøte. Et møte hvor det blir informert om hvilke oppgaver styret i Idrettsskolen har, og hva som kreves for å komme i gang igjen. Til dette arbeidet trengs minst 4 voksne. Så snart nok foreldre har meldt sin interesse, vil Tiller IL kalle inn til et slikt møte.

Hvis dette høres fristende ut eller om det er noe du lurer på, så ta kontakt med Tiller IL via mail: post@tiller.idrett.no.

Formål med Idrettsskolen:

Idrettsskolen har som målsetting å gi barn i alderen 4-9 år et allsidig aktivitetstilbud. Her skal barna få prøve ut egne ferdigheter uten spesielle krav til prestasjoner. Vi nevner ballspill, hinderløype/ turn, leker, dans og friidrett.

Andre aktiviteter man har pleid å gjennomføre har vært: lommelykt-tur, ski-dag, sykkel-dag, m.m.

Håper å høre i fra deg/dere!

Mvh

Styret i Tiller IL

 Trimgruppa
Fra Magnar, 13.09.2017 21:11

Helt tilbake til 90-årene har trimgruppa i Tiller IL eksistert.

På den tiden kunne vi være 40 trimmere, som fordelte seg på gamle Breidablikk skole og Tonstad skole.
Nå er antallet dessverre gått ned, kanskje pga av alle treningssentrene som har poppet opp overalt.

Men vi er nå en hard kjerne som trener tirsdag og torsdag på Tonstad skole - og vi vil gjerne ha flere med på laget!

Vi har dyktige instuktører som leder oss gjennom step, aerobics, zumba, tabata og annen styrketrening.

Aldersspennet på oss trimmere er fra 20 til 70 år, så hos oss er det plass for alle!

Tidspunkter og kontaktinformasjon finner du herÅrsmøte Tiller IL
Fra Magnar, 22.03.2017 23:58

Innkalling til årsmøte i Tiller Idrettslag

Tid: Onsdag 29. mars 2017 kl 19:00
Sted: Tiller videregående skole

Saksliste:
1) Godkjenne de stemmeberettigede.
2) Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
3) Velge dirigent, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
4) Behandle styrets årsberetning for 2016.
5) Behandle idrettslagets regnskap.
6) Behandle forslag og saker.
7) Fastsette medlemskontingent for 2018.
8) Vedta idrettslagets budsjett.
9) Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
10) Valg.

Saksdokumenter (PDF) [oppdatert 27.03 kl. 23:00]

Tiller, 22.03.2017
Styret i Tiller ILEkstraordinært årsmøte Tiller IL
Fra Magnar, 30.04.2016 23:55

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Tiller Idrettslag

Tid: Tirsdag 24. mai 2016 kl 19:00
Sted: Tonstad skole

Tiller idrettslag innkaller med dette til ekstraordinært årsmøte iht. lovens § 5, 2 ledd, jf. 1. ledd.

§ 5 Kjønnsfordeling
(1) Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at ved valg/oppnevning av mer enn tre personer, skal det velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.

(2) Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret innen én måned etter årsmøtet sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte der nytt valg foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt styre, komité mv. er valgt/oppnevnt.

Saksliste
1) Godkjenne de stemmeberettigede.
2) Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden
3) Velge dirigent, referent, og 2 medlemmer til å underskrive protokollen
4) Valg

Tiller idrettslag hadde ordinært årsmøte 30. mars 2016. Flere av valgte styrer oppfyller ikke kravene i lagets lov § 5, 1 ledd. I tillegg er det flere verv i laget som ikke er besatt. Det innkalles av den grunn til ekstraordinært årsmøte med valg.

Valg gjelder for:
Arbeidsutvalget; Sekretær og kasserer.
Håndball. Nestleder
Ishockey. Styremedlemmer. Særgruppa har ingen styremedlemmer.
Skyting. To styremedlemmer.
Fotball. Nytt styre. Valgt styre på årsmøte 30. mars består kun av menn.
Trim. Nytt styre. Valgt styre på årsmøte 30. mars består kun av kvinner.
Kontrollkomite. Komiteen har ingen medlemmer.
Valgkomite. Komiteen skal ha tre medlemmer inkl. leder og et varamedlem.

Saksdokumenter (PDF)

Tiller, 30.04.2016
Styret i Tiller ILÅrsmøte Tiller IL
Fra Magnar, 28.02.2016 20:18

Innkalling til årsmøte i Tiller Idrettslag

Tid: Onsdag 30. mars 2016 kl 19:00
Sted: Tiller videregående skole

Saksliste:
1) Godkjenne de stemmeberettigede.
2) Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
3) Velge dirigent, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
4) Behandle styrets årsberetning for 2015.
5) Behandle idrettslagets regnskap.
6) Behandle forslag og saker.
   a) Lovendring Tiller Idrettslag.
   b) Oppdatering av lov for Tiller Idrettslag.
   c) Avtale med Rødde Fotballklubb.
   d) Spørsmål/saker fra Marius Larsen.
7) Fastsette medlemskontingent for 2017.
8) Vedta idrettslagets budsjett.
9) Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
10) Valg.

Saksdokumenter (PDF)

Tiller, 23.03.2016
Styret i Tiller ILEkstraordinært årsmøte Tiller IL
Fra Magnar, 22.11.2015 23:06

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Tiller Idrettslag

Tid: Søndag 6. desember 2015 kl 19:00
Sted: Tiller videregående skole

Saker:
1) Godkjenne de stemmeberettigede.
2) Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
3) Velge dirigent, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
4) Behandle styrets årsberetning og årsregnskap for 2014.
5) Lovendring - endring av § 15 ,1 ledd.

Saksdokumenter (PDF)

Tiller, 22.11.2015
Styret i Tiller ILÅrsmøte Tiller IL - Saksliste
Fra Magnar, 10.11.2015 22:57

Innkalling til årsmøte i Tiller Idrettslag

Tid: Tirsdag 17. november 2015 kl 19:00
Sted: Tiller videregående skole

Saksliste:
1) Godkjenne de stemmeberettigede.
2) Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
3) Velge dirigent, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
4) Behandle styrets årsberetning for 2014.
5) Behandle idrettslagets regnskap.
6) Behandle forslag og saker.
   a) Endring i lov for Tiller Idrettslag.
   b) Økonomi og håndtering av kasse ifbm arrangementer.
   c) Tiller Futsal.
7) Fastsette medlemskontingent for 2016.
8) Vedta idrettslagets budsjett.
9) Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
10) Valg.

Saksdokumenter (PDF)

Tiller, 10.11.2015
Styret i Tiller ILÅrsmøte Tiller IL posted by Magnar on 13-10-2015 11:30

Innkalling til årsmøte i Tiller Idrettslag

Tid: Tirsdag 17. november 2015 kl 19:00


Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 3. november 2015,
til Tiller Idrettslag, Postboks 353, 7477 Trondheim eller post@tiller.idrett.no


Tiller 13.10.2015
Styret i Tiller ILÅrsmøte Tiller IL - Saksgrunnlag posted by Magnar on 01-06-2014 08:30

Innkalling til årsmøte i Tiller Idrettslag

Tirsdag 3. juni 2014 kl 19:00
Tiller videregående skole


Saksliste med saksdokumenter (PDF)
(korrigert 01.06 kl. 15:00)


Tiller 01.06.2014
Styret i Tiller ILGrasrotandelen posted by Magnar on 12-02-2009 20:42Fra 1. mars kan du støtte Tiller IL uten at det koster deg noe som helst!

Les mer om Grasrotandelen herPolitiattest posted by Magnar on 17-11-2008 12:43

VIKTIG

Fra 1. januar 2009 kreves det politiattest fra alle i Tiller IL som utfører oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige (barn under 18 år).

Mer infoÆresmedlemmer posted by Ragnhild on 16-06-2006 00:06

Magnar Granhaug og Lillian Engen er utnevnt til æresmedlemmer i Tiller IL. Vi gratulerer og retter en stor takk til begge for mangeårig innsats for Tiller IL!February , 2018 H
Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728
Sponsorer